İstanbul’da Yapı Denetim Firmaları

İstanbul’da Yapı Denetim

Yapı denetim İstanbul gibi deprem bölgesinde olan şehirler için büyük öneme sahip. Her ne kadar yapı denetim sektörü ülkemizde yaşanan büyük depremler sonrasında ortaya çıkmış bir sektör olsa da sadece deprem bölgesi olan yerlerde değil ülkemizde tüm bölgelerde ihtiyaç duyulan bir sektördür diyebiliriz. İstanbul’da yapı denetim depreme dayanıklı binaların inşa sürecinde yer alan önemli bir faktör olduğu gibi aynı zamanda ülkemizde tüm şehirlerde belirli standartlara uygun binaların inşa edilmesini de sağlar.

Yapı denetim ülkemizde yaşanan depremlerde meydana gelen yüksek can ve mal kayıplarından sonra aktif hale gelmiş bir sektördür. Yapı denetim İstanbul ve diğer şehirlerde kurulan şirketler sayesinde yeni yapılan binaların tümünü denetleme, hatalı olanları denetim sürecinden geçirmeme rolünü üstlenmektedir. İşte bu sayede bu günümüzü ve geleceğimizi güven altına almış oluruz.

Yapı denetimin İstanbul’daki rolü nedir?

Yapı denetim günümüzde genelleşmiş bir hizmet. Sadece yapı denetim İstanbul olarak değil diğer tüm illerde düşünülmesi gereken bir sektör halini aldı. Bununla birlikte İstanbul’da yapı denetim sürecinden geçen çok sayıda inşaat şirketinden ve inşaat projesinden bahsetmek de mümkün. Bu noktada yapı denetim İstanbul’da en fazla kontrolün gerçekleştirildiği yer olarak önemli bir role sahip. Ayrıca İstanbul yapı denetim şirketlerinin diğer şehirlerdeki inşaatları denetlediklerini de söyleyebiliriz. Özellikle büyük site yapımları süreçlerinin denetlenmesinde birden fazla yapı denetim şirketinin birlikte çalışması da söz konusu.

istanbul'da yapı denetim hizmeti

İstanbul deprem bölgesinde yer alması nedeniyle yapı denetimde özel bir yere de sahip. Yapı denetim İstanbul ve diğer deprem bölgesi şehirlerinde yapıların depreme dayanıklı olduğunu denetledikleri gibi, yapılarda meydana gelecek hasarlara ilişkin garantiler de verirler. Yapı denetim şirketleri ince yapıda 2, kalın yapıda ise 15 yıllık süreyle garanti vermek durumundadır. Bu garantiler deprem olsun olması geçerli garanti süreleridir.

İstanbul’da yapı denetim firmaları inşaat sürecine girecek bir yapının öncelikle projesini incelerler. Bu noktada firma eğer yapıyı depreme dayanıklı bir yapı olarak değerlendirmezse, projeyi kabul etmeyebilir. Projenin kabul edilmemesi durumunda ise inşaat firmasının projeyi düzenleyerek tekrar sunması da söz konusudur. Yapı denetim İstanbul şirketleri yapıları sadece depreme dayanıklı olma konusunda da değerlendirmezler. Aynı zamanda binaların tesisatlarını denetledikleri gibi, binaların içerisinde pencere kapı gibi bileşenlerin doğru şekilde konumlandığından da emin olurlar.

Deprem bölgesi haricinde yapı denetim ne işe yarar?

Yapı denetim İstanbul gibi deprem bölgesinde yer alan inşaat alanlarını denetlediği gibi diğer şehirlerde bulunan inşaatları da denetler. Yapı denetim binaların sadece depreme dayanıklı olmasını değil, aynı zamanda doğru şekilde yapılmasını da sağlar. Günümüzde inşa edilen binalar sadece depremle değil, sel, erozyon gibi etkilerle de hasar alabilirler. Hatta geçmişte bazı binaların hiçbir dış etken olmaksızın hasar gördüğü ve yıkıldığı da bilinmektedir. İşte yapı denetim sektörü tüm bu sorunların önüne geçmek için kurgulanmış bir sektördür. Bu nedenle yapı denetim İstanbul haricindeki şehirlerde de oldukça fazla ihtiyaç duyulan bir sektördür diyebiliriz.

Yapı denetim sürecinin nasıl işlediğini anlamak, faydasının ne olduğunu görmek konusunda en ideal yöntemdir. İstanbul’da yapı denetim sürecine giren firmalar öncelikle projelerini seçtikleri denetim firmasına sunarlar. Daha sonra proje eğer gerekli tüm bileşenleri kapsıyorsa onay alır ve inşaata başlanır. Bu aşamadan sonraki her aşamada yapı, denetim şirketi tarafından düzenli olarak denetlenir ve eğer aksak bir durum söz konusu ise bu durumu yapı denetim şirketi gerek firmaya gerekse de ilgili bakanlıklara iletir.